abrudinfo, stiri abrud, informatii abrud

Acasă » Societate » Învățământ-Cultură » Formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

Formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

Publicat în 04.08.2014 la ora 11:00

ucenicUcenicia la locul de muncă reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă, în baza unui contract de ucenicie. Poate fi încadrată ca ucenic orice persoană fizică cu vârsta peste 16 ani, care nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă.

Ucenicia la locul de muncă este soluţia pentru adaptarea formării profesionale la nevoile reale ale angajatorilor, precum şi unor nevoi economice şi patrimoniale prin care se păstrează şi se continuă anumite meserii tradiţionale. Se pot încadra în muncă, în calitate de ucenici şi: cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora. Contractul de ucenicie se încheie pe durată determinată, iar ucenicul se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unui angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale. Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să pregătească ucenicul şi nu poate fi mai mare de 36 de luni şi mai mică de 12 luni. Formarea profesională a ucenicului cuprinde: pregătirea teoretică şi pregătirea practică sau numai pregătirea practică a ucenicului; timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă; pregătirea are ca rezultat dobândirea unui certificat de calificare profesională a adulţilor; ocupaţiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea Ocupaţiilor din România.

• Salariul ucenicului

Ucenicul are un salariu cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână. Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână.

• Facilităţi pentru angajator

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru un ucenic, o sumă egală cu 60 la sută din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare (unitatea exprimată în lei, la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj; în prezent, ISR are valoarea de 500 lei). Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului. Angajatorul încheie o convenţie cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă. Obligaţiile angajatorilor privind întocmirea documentelor şi depunerea lunară a acestora la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt prevăzute în Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată. Cei interesaţi pot obţine mai multe informaţii la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, camera 3 sau la telefon 0258/811470.

Adriana DURIGĂ

Acest articol a fost citit de 604 ori

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Completează termenul lipsă * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.